Choose Your Color

Makaleler

Zamâna Sâhib Olma

İşinin ehli bir usta, mesleğini icrâ etmek için gençlik günlerini arar. Sağlıklı bir iş yapmak için kişi, beden gücünü ister. Madden zaafa düşen, ..

Devamı >>

“Yunus Emre ve Tasavvuf”

“Yunus Emre ve Tasavvuf” Niğde Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde, “Yunus Emre ve Tasavvuf” adlı program gerçekleştirildi. Şehit Ömer ..

Devamı >>

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi'yi Ziyaret Etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi, 3. TÜGVA Gençlik buluşması kapsamında 19 otobüs 800 öğrenci ile Kanâat Önderi Ali Ramazan Dinç ..

Devamı >>

Kulluk Neşvesi

Kulluk, farz ibâdetlerini yerine getirmekle kalmaz. İslâm namazla başlar ama namazla bitmez der Necib Fazıl. Hayâtın her ânını ibâdet ve kulluk içinde ..

Devamı >>

Nimet Olan...

Nîmet; ikram ihsan, lütuf ve kerem anlamlarına gelir. Bedenin gıdâsı, bir de rûhun gıdâsı vardır. Her şey nîmet, müsbet de menfî de, cennet de ..

Devamı >>

Esmâ’da Esrâr

Her şeyin Hâlık’ı, yaratan ve yaşatanı Mevlâ-i Müteâldir. O’ndan geldik O’na döneceğiz. Rûhundan ruh üflemesiyle Zât’ından gayri değiliz, ..

Devamı >>

Mârifet Okulu

Hasan-ı Basrî’nin elinde tevbe eden Habîb-i Acemî, su üstünde yürür. Hocası bunun sebebini sorunca: “Yâ Hasan, sen satır kararttın, ben ise gönül ..

Devamı >>

En Temel Meselemiz İnsana Yatırım

Hz. Ömer (ra)’in istediği, bir Ebu Ubeyde b. Cerrah’dı. Hazret-i Ömer (ra) arkadaşlarına: “Bir şeyler isteyiniz” dedi. İçlerinden birisi: “Allah ..

Devamı >>

Nezâket Zarâfet

Dünyâ hayâtında berâber olmanın bizde etkileri pek çoktur üstadlarımızın. Kullanıma hazır hâcetler bulunur çantada. Yeri geldikçe istimâl olunur. ..

Devamı >>