Choose Your Color

Akaid - Tefsir

Akaid - Tefsir

Hesâba Çekilmeden Önce Kendinizi Hesâba Çekiniz

Kişinin kendisini muhâsebeye çekmesi ile ilgili Kur’ân’dan birçok delil bulmak mümkündür. “Üzerinize koruyucu (yaptıklarınızı zaptedici melek)ler ..

Devamı >>

Tevhîdi Olmayan "Tevhîd-i Tedrîsat"

Biz burada genel bir eğitim öğretim projesi yapmak yerine, eğitim ve öğretimde tevhîdin önemine kısaca atıfta bulunacağız. Tevhîd; hayâtın ..

Devamı >>

Türkçe Meâllerle İlgili Kısa Bir Değerlendirme; İlgilenenler İçin Önemlidir

Hz. Muhammed (sav), en son ve evrensel tek peygamberdir. Kendinden önceki hiçbir peygamber evrensel değildir. Belirli kavimlere gönderilmişlerdir. Risâleti ..

Devamı >>

Hz. Âişe’nin (Ö: 58/677) Kur’ân-ı Kerîm Anlayışı

Mü’minlerin annesi, Hz. Peygamber (sav)’in hanımı, ümmetin hanımlarının en fakīhidir. “Ümmetin hanımları arasında ondan daha bilgili bir kadın; ..

Devamı >>

Kur'ân-ı Kerîm'e Karşı Edebli Olmak

Kur’ân-ı Kerîm; Hz. Peygamber (sav)’e, vahiy yoluyla gelen, hiçbir harfi bile değiştirilmeden; tahriften ve tebdilden uzak olarak nesilden nesile ..

Devamı >>

Zikredenleri Allah Teâlâ Korur

Azap ile günâh ve zulüm arasında doğru orantı vardır. Zaman zaman bu durumu Resûlullah, müşriklere hatırlattığında, onlar: “فَأَمْطِرْ ..

Devamı >>

Siyâsetin Püf Noktası...

Hayâtın her alanını bir mektep olarak gören peygamberler dāvet ve tebliğ görevlerini kesintisiz sürdürerek ümmetlerine örnek olmuşlardır. Eğer ..

Devamı >>

Nezaket, İlla Da Nezaket

Davet önderlerinin ve liderlerin öğrenip uygulamaları gereken en önemli sünnetlerden birisi de nezaket, kibarlık ve merhamettir. Kur’an-ı Kerim, Hz. ..

Devamı >>

Ne Olacak Hâlimiz? Kur'ân ve Sünnete Kulak Verelim!!!

Dünyâya bakışımızın nebevî temellere oturması için Rasûlullâh’ın (sav) dünyâya bakış tarzını bilmek gerekir. Hz. Peygamber’in bakışı, ..

Devamı >>