Choose Your Color

Makaleler

Çağını Aşan Bir Velî: Hacı Hasan Efendi (ks)

Son devrin Kutup Yıldızları’ndan Kutb-ı Cihân Hacı Hasan Efendi (ks) Cenâb-ı Hakk’a vuslatının 37. sene-i devriyesinde Kayseri’de binlerce kişinin ..

Devamı >>

Kudüs'ün Fatihleri..!

Sâdece Kudüs’ün fâtihi değil, her şeyin bir fâtihi vardır. Fettâh (cc), yardımıyla her kapalı şeyin açıldığı ve hidâyetiyle her müşkülün ..

Devamı >>

İbâdetlerin Rûhu

İbâdet zâten boynumuzun borcudur. İnsan tabiatında her şeyin en güzeline ulaşma duygusu vardır. Cenâb-ı Hak bu arzuyu ibâdette ihsan ile ..

Devamı >>

Dijital Bağımlılık

Online oyunların aşırı oynanması sonucu kişide kontrol edilemeyecek duygu ve davranış bozuklukları meydana geldi. Perdede Hacivat Karagöz ve Ramazan-ı ..

Devamı >>

Önceliklerimiz

Bedenden önce ruh, ruhların babası (sav)’in rûhunun ilk oluşu, O’nu Hz. Âdem’in de atası kılmıştır. Şefkat Peygamberi önceliği ümmetine ..

Devamı >>

Muâmelat

Kalbi islâh olanın her işi düzgün olur. Îmânı kâmil, ibâdeti hâlis, edebi, edeb-i İlâhî olur. Baksa ibret, duysa hikmet, tutsa hayr, bassa seyr olur. ..

Devamı >>

Îmanda Kalite

“Îmân ettim de, sonra müstakîm ol.” hadîs-i Muhammedî'si özetler îman konusunu. “Yüzeysel olarak Müslümanlığı kabûl eden bazı göçebe ..

Devamı >>

Tevhid

Abdülhâlik Gucdüvânî (ks)’nin Hızır (as)’dan öğrendiği on bir esas, nefy-ü isbat, gönlü Allah Teâlâ’dan uzaklaştıran her şeyden yok edip, ..

Devamı >>