Choose Your Color

Makaleler

Kulluğumuzu Unutmayalım

Rabbimiz buyurur: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allâh’ın azâbından kendinizi ..

Devamı >>

İbret

Carl Vett, Şeyh Esad-ı Erbilî Hazretleri’ne “Nefs insana ne yapar?” deyince, onu bir sandalyeye oturtur. Bir gözünü kapatır. Diğer gözünün önüne ..

Devamı >>

Gönül Beytullahtır

Gönül beytullahdır. Misâfirleri, yoluna düşen âşıklardır. Evin gümüşten altından olması değil, hânede meskûn olandır aranan. “Şerefü'l-mekân ..

Devamı >>

Gaye İnsan -Gönül İnsanı Olmak

Mevlâna Şems’i bulunca yirmi altı bin beyitlik Mesnevî’yi yazdı. Hacı Bayram-ı Velî Akşemseddin’le hayat buldu. Âdem (as) Peygamberimiz (sav) ile, ..

Devamı >>

Sonsuzluğa Açılan Kapı

İnsanı seçkin kılmıştır Hâlik-ı Zîşân. Mâdenlere benzetilen insan, verilen bunca devletin kapısını açacak anahtarı da elinde bulundurmaktadır. ..

Devamı >>

Erdemli İnsan

Her şey insanla başlar. İyi de kötü de onun eliyle şekillenir. Yükselen medeniyetler, yıkılıp yok olan ülkeler hep onunla netîcelenir. Olup bitenler ..

Devamı >>

Kapı Çalma

“Rasûlüm! Seni evinin odalarının dışından yüksek sesle çağıranlara gelince, onların çoğu aklı ermez düşüncesiz kimselerdir. Böyle ..

Devamı >>

Namaz

Sâmî Ramazanoğlu (ks) Hazretleri’nin “Musahabe 3” kitabında Mi’râc-ı Nebî, Namaz, Namazda Huşu, Ta’dil-i Erkan, Cemaatle Namaz bölümlerini ..

Devamı >>

Mü’minler Olarak Bir ve Beraber Olalım

Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu ..

Devamı >>