Choose Your Color

Ramazan Bayramı

Makale

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı

  • 2022-05-02 10:58:04
  • Yediulya

Seyr-i billahtır seyr-i billahtır
Li maallahtır fenâ fillahtır


Âyinesinde âyinesinde
Gird-i sivâyı buldu bu gönlüm


El-fakru fahri el-fakru fahri
Demedi mi ol âlemler fahri


Fahrini zikrin fahrini zikrin
Mahv u fenâda buldu bu gönlüm


Bayramı imdi Bayramı imdi
Bayram edersin yâr ile şimdi


Hamd ü senâlar hamd ü senâlar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm

Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederim.

Ali Ramazan Dinç Efendi

Paylaş: